Skip to main content

In de komende decennia zullen wij zonder aardolie en aardgas voor nieuwbouw een totaal andere  bouwwijze moeten realiseren. De traditionele bouwvormen en constructies in ons land zijn niet meer bruikbaar. Te beginnen met de buitengevels. Deze bestaan in ons land veelal uit baksteen. Hellende daken zijn vaak bedekt met beton of gebakken kleipannen. De met aardolie, steenkool of aardgas gestookte ovens zijn grote vervuilers en passen straks niet meer in de klimaatafspraken. Zonder gas, steenkool of aardolie zijn deze gebakken ovenproducten niet meer te maken. Architecten en stedenbouwkundigen zullen voor circulair en energieneutraal bouwen een andere bouwmethode en bouwstijl moeten ontwikkelen. Daarvoor kunnen we mogelijk de bouwwijze van de Scandinavische landen toepassen. De woningen zijn daar voorzien van kleine vensters met tripleglas en zeer hoogwaardige wand-, daken vloerisolatie. Het geraamte bestaat uit houtskeletbouw met een dik pakket glas en isolatie. Het geheel heeft weinig gewicht en er is daarom een veel lichtere fundatie mogelijk. Dit veel lichtere type woning is ook als vervanging bruikbaar in het Groninger aardbevingsgebied en mogelijk in vergelijkbare regio’s in ons land. Voor de buitengevels gebruiken ze in Scandinavië het in ruime mate aanwezige hout.

Wilt u meer weten over het bouwsysteem van de “toekomst”? Vraag hier informatie aan.