Gemeente Leeuwarden

In een unieke straat vol uiteenlopende houten woningen is Planhus Zweedse Woningen gesitueerd geweest. “Voor zover ons bekend is er nergens in Nederland een straat of laan met zoveel houten woningen. Het is destijds een bewuste keuze geweest om een dergelijke straat te ontwikkelen, omdat we wel eens een keer iets heel anders wilden doen. Een aantal bedrijven in Leeuwarden bood aan mee te werken en zo is de Guozzemar in Zuiderburen tot stand gekomen,” vertelt Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden.

De verkoop kwam in eerste instantie wat langzaam op gang, maar toen de eerste woningen er eenmaal stonden, ging het snel. “Het aantrekkelijke was natuurlijk dat het om vrije kavels ging, waardoor de kopers zelf een type woning konden kiezen. De eis was uiteraard wel dat het van hout moest zijn. Dat zorgt er nu voor dat er echt een hele aparte sfeer in dit buurtje hangt, die nog steeds veel nieuwsgierigheid opwekt. Veel mensen nemen in de Guozzemar een kijkje.”

‘Vreemde eend in de bijt’
De voormalige modelwoning van PLANHUS kan tussen de woonhuizen als een ‘vreemde eend in de bijt’ worden omschreven. Het in zwart met wit uitgevoerde kantoor blijkt een belangrijk verkoopinstrument voor de Leeuwarder specialist in Zweedse woningen te zijn. Zoals elders op de site uit de verhalen over PLANHUS-woningen blijkt, is de sfeer van de modelwoning eentje ‘om verliefd op te worden’.
Voor de gemeente Leeuwarden was het innovatieve en energiezuinige karakter van het bouwconcept van PLANHUS de doorslaggevende reden om de modelwoning in een woonwijk toe te staan. “Wij streven ernaar zoveel mogelijk energiezuinig te bouwen binnen onze gemeentegrenzen. Er zijn wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan, maar liever gaan we nog een stapje verder. Scandinavisch achtig bouwen impliceert meteen hogere isolatiewaarden. Ik denk dat ze anderhalf keer beter geïsoleerd zijn dan de standaard in Nederlandse woningen – en soms zelfs nog meer zoals bij de methode van PLANHUS. Er worden bijvoorbeeld dikkere muren dan doorsnee toegepast en het glas is driedubbel. Die eigenschappen zorgen ervoor dat het energieverbruik in de woning naar beneden kan. Zeker als er ook aandacht wordt geschonken aan duurzame energie, zoals door het plaatsen van zonneboilers. Voor ons was dat ook één van de eisen richting PLANHUS. Als zij een innovatie modelwoning met energiezuinige elementen zouden neerzetten, met een hogere standaard van comfort bovendien, konden wij toestemming verlenen voor de bebouwing van de laatste vrije kavel in de straat.”

Nog een houten straat?
Bouwe de Boer spreekt van een prima samenwerking met PLANHUS en toont zich in het verlengde daarvoor nog steeds enthousiast over de houten straat in Zuiderburen. Hij ziet meer houten woningen binnen de gemeentegrenzen wel zitten en her en der verrijzen die dan ook in de wijk Zuiderburen. “Met name vanwege de link met het energiezuinige karakter van nieuwbouwwoningen dat wij nastreven. Of wij met onze houten straat de drempel hebben verlaagd, dat moet de toekomst uitwijzen. Het was destijds een gewaagde stap, maar getuige het feit dat alle kavels verkocht zijn en er inderdaad een bijzondere straat is ontstaan, bleek het een goede beslissing. Of we dit in de toekomst nog een keer kunnen en gaan doen …. Dat moet diezelfde toekomst uitwijzen.”