Gemeente Súdwest-Fryslân

Als het aan Fokko Huisman de Jong van de gemeente Sneek ligt, worden er in de toekomst meer Zweedse woningen binnen de gemeentegrenzen gebouwd. “Wij zijn op een consumentenbeurs in Leeuwarden in contact met Henk Planting van Planhus Zweedse Woningen gekomen. Van hem hoorden we eigenlijk voor het eerst dat Zweedse woningen ook projectmatig worden gebouwd. Tot dat moment waren wij in de veronderstelling dat er alleen solitaire woningen op vrije kavels gerealiseerd konden worden”.

In Sneek weten ze inmiddels beter, want in de groene wijk Duinterpen Duurzaam zijn in het verleden op projectmatige basis acht Zweedse woningen door Planhus gerealiseerd. “De filosofie achter deze wijk is dat er met name milieuvriendelijke materialen worden gebruikt. De toepassing van bijvoorbeeld tropisch hardhout is uit den boze. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de terugdringing van het energieverbruik. Het concept van PLANHUS past uitstekend in dit streven. Niet alleen vanwege het materiaal, maar ook door het energiezuinige karakter. De woningen kennen een hoge isolatiewaarde en dat leidt tot besparingen op het energieverbruik”.

Prima samenwerking
Fokko Huisman de Jong spreekt van een prima verlopen project, dat tot acht Zweedse woningen heeft geleid. “De samenwerking met Planhus was goed. We waren erg blij met het besluit van het bedrijf om de woningen per tweetal op de markt aan te bieden. Door die gefaseerde aanpak was er geen sprake van een verzadiging op de markt en ik denk dat mede daardoor de verkoop prima is verlopen.

Bouwsnelheid als pluspunt
De snelle bouwtijd noemt Fokko Huisman de Jong de grootste verrassing. “Wij hebben dat als een enorme pré ervaren. Het betekent dat de nieuwe bewoners van het moment van aankoop tot verhuizing aanzienlijk minder tijd kwijt zijn.
Een bijkomstig voordeel is, dat de overlast van de bouwwerkzaamheden aanzienlijk wordt teruggedrongen. Met name voor de omwonenden is dat een groot voordeel. Natuurlijk weten mensen in een uitbreidingswijk dat er wordt gebouwd, maar dit hebben wij als een enorm pluspunt ondervonden”.

Positieve ervaring
Niet alleen de gemeente Sneek heeft prettige ervaringen met de projectmatige realisatie van Zweedse woningen. “Wij weten uit gesprekken met de bewoners dat zij er ook bijzonder plezierig wonen. Dat wordt bewezen door het feit dat er na drie jaar pas één woning te koop staat en dan ook nog omdat deze mensen vanwege hun werk moeten voorhuizen. Dus zowel de gemeente als de bewoners hebben de kennismaking met Planhus als prettig ervaren”, concludeert Fokko Huisman de Jong.