Skip to main content

De komende jaren wachten ons een aantal flinke uitdagingen. Zo hoor je met regelmaat in nieuws, – en actualiteitenprogramma’s over onder andere klimaatverandering, energiecrises, hittegolven, droogte en een moeizaam verlopende energietransitie.


Waterschaarste

Bij Planhus kijken we graag ver vooruit om tijdig potentiële problemen te signaleren en oplossingen te implementeren in onze woningen om onze woningen zo toekomstbestendig mogelijk te maken voor onze opdrachtgevers.

Een van de grootste klimaatrisico’s en uitdagingen in Nederland is wat Planhus betreft de schaarste van water. Iets wat we – althans bij Planhus – al een jaar of 10 geleden al aan zagen komen.
In alle eerlijkheid, we zijn in Nederland verwend voor wat betreft de beschikbaarheid van water. We kunnen over het algemeen relatief eenvoudig voldoende drinkwater beschikbaar krijgen. We spoelen er zelf ons toilet mee door. Het moet anders!

Klimaatverandering & watertekort

Het klimaat verandert, gemiddeld genomen wordt het warmer en tegelijkertijd wordt het weer extremer. Hierdoor zien we dat we de laatste jaren geconfronteerd worden met felle regenval en lange perioden van droogte, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.
Door de droogte kelderen de drinkwatervoorraden en is de aanvoer vanuit het buitenland bijna net zo beperkt. Ieder jaar slinken de watervoorraden.
Tegelijkertijd is de vraag naar water, onder andere vanwege het stijgende inwonersaantal van ons mooie Nederland eveneens stijgende.

Om te voorkomen dat er watertekorten ontstaan is het op dit moment voldoende om iets in gebruikersgedrag en gewoonte aan te passen om de piekmomenten en daarmee de (tijdelijke) dagschaarste binnen de perken te houden.

Oplossingen vanuit overheid en drinkwaterbedrijven

Vanuit de overheid en drinkwaterbedrijven zijn er diverse initiatieven, zoals het aanleggen van meer en vergroten van drinkwaterbronnen, initiatieven om drinkwater uit zoutwater te winnen.

Oplossing voor waterbesparing van Planhus

Planhus zet in op waterbesparing en het hergebruik van water. Hiervoor hebben we een aantal oplossingen.

Waterbesparing; Opvang, reinigen en hergebruik

Planhus is in 2018 initiatiefnemer geweest en heeft in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden een voortrekkende rol bekleed bij het toepassen van de Hydraloop bij onder andere 10 projectmatig gebouwde woningen. De Hydraloop is een innovatief, onderhoudsarm apparaat wat douchewater opvangt, binnenshuis reinigt en wat gebruikt kan worden om toiletten te spoelen en de wasmachine gevuld kan worden. 

Waterbesparing Regenwateropvang en hergebruik

Op dit moment passen we mooie oplossingen toe waarmee regenwater wordt opgevangen. Hiervoor plaatsen we een ondergrondse wateropvang toe van 4000 tot 7000 liter.
Het opgevangen regenwater uit de regenwateropvang kan worden gebruikt voor het bewateren van de tuin, het spoelen van de toiletten en gebruikt worden om de wasmachine te vullen. Eventueel kan er ook warmte (of koude) worden onttrokken aan de het water. 

Wilt u meer weten over de oplossingen om water te besparen van Planhus? Vraag informatie aan via deze link.